Sedință ordinara din 04.09.2018

10 October 2018

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 04.09.2018

 

...................................................

Încheiat azi, 04-09-2018 la sediul Consiliului Local al Comunei Culciu unde are loc şedinţa ordinară a acestuia.­

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează Dl. consilier Igaz Attila-Zoltan.

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Marişca Gheorghe . Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

....................................................

Hotărârea Nr. 33/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul II 2018 , se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 34/2018 privind mandatarea reprezentantului comunei Culciu să voteze în Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Apa la Asociație, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 35/2018 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Culciu, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 36/2018 aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comunei Culciu, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 37/2018 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia , se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

            Marişca Gheorghe                                                              Privigyei Ioan

 

Fișiere atașate

  HCL 33.PDF 11 October 2018
  HCL 34.PDF 11 October 2018
  HCL 35.PDF 11 October 2018
  HCL 36.PDF 11 October 2018
  HCL 37.PDF 11 October 2018