Sedinta ordinara 31.10.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 31.10.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează motivat Dl consilier Biro Ioan-Marius şi D.na consilier Nagy Anika

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă  D.na  consilier Radvanyi Margareta.

Propunerea se supune la vot .

Consilierii prezenţi sunt de acord în uninimitate cu propunerea făcută .

........................................

Hotărârea Nr. 46/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul III 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 47/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 48/2017 privind închirierea unei suprafeţe de teren de la Parohia Reformată Culciu-Mare pentru desfăşurarea în aer liber a activităţilor copiilor de la Gradiniţa cu program prelungit  Culciu-Mare, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                        Radvanyi Margareta                                                            Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  hcl 46-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 47-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 48-2017.PDF 30 December 2017