Sedința ordinara 28.09.2018

10 October 2018

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 28.09.2018

 

...................................................

Încheiat azi, 28-09-2018 la sediul Consiliului Local al Comunei Culciu unde are loc şedinţa ordinară a acestuia.­

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează  motivat Dl. consilier Haisiuc Vlad, D.na Nagy Anika şi dl. Robotin Daniel - Virgil .

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă  este Dl. consilier Marişca Gheorghe

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea unui  proiect de hotărâre : Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. Toţi consilierii prezenţi sunt de acord

....................................................

Hotărârea Nr. 38/ privind apobarea volumului şi  modului de valorificare, a unor cantităţi de masă lemnoasă din partida  1361380 IG administrată de Ocolul  Silvic Satu-Mare , se adoptă cu 10 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 39/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se adoptă cu 10 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 40/ Privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017 , se adoptă cu 10 voturi „pentru".

....................................................

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

            Marişca Gheorghe                                                              Privigyei Ioan

 

Fișiere atașate

  HCL 38.PDF 11 October 2018
  HCL39.PDF 11 October 2018
  HCL 40.PDF 11 October 2018