Sedinta ordinara 28.07.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 28.07.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat Dl consilier Biro Ioan - Marius şi  d.na consilier  Radvanyi Margareta.

Preşedinte  de şedinţă este Dl. consilier Robotin Daniel - Virgil.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

....................................................

Hotărârea Nr. 39/2017 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul II 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază  pentru posturile bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                  Robotin Daniel Virgil                                                                Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  hcl 39-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 40-2017.PDF 30 December 2017