Sedinta ordinara 27.12.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 27.12.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează : -motivat Dna consilier Radvanyi Margareta şi  Dl. consilier  Robotin Daniel – Virgil.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă  Dl.  consilier Madarasz Csaba.

Propunerea se supune la vot .

Consilierii prezenţi sunt de acord în unanimitate cu propunerea făcută .

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

........................................

Hotărârea Nr. 54/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 55/2017 Privind organizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din comuna Culciu, se adoptă cu 10 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                        Madarasz Csaba                                                                  Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  hcl 54.PDF 30 December 2017
  hcl 55.PDF 30 December 2017