Sedinta ordinara 13.03.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 13.03.2017

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează momotivat Dl consilier Vereş Valentin .

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă Dl. consilier Biro Ioan-Marius.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

....................................................

Hotărârea Nr. 14/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Reabilitare termică a clădirii existente- Sediu Primaria comunei Culciu ” , se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 15/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Extindere Sediul Primăriei Comunei Culciu – cu corp „B- judeţul Satu-Mare”, se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 16/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Cămin cultural în localitatea  Cărăşeu, comuna Culciu, judeţul Satu-Mare ”;, se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 17/2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Modernizare străzi de interes local în comuna Culciu şi satele aparţinătoare, comuna Culciu,  județul Satu-Mare”;, se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 18/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Modernizare şi eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Culciu , se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 19/ 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Construire Grădiniţa cu program prelungit Culciu-Mare”, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                  Biro Ioan-Marius                                                                      Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  14.PDF 30 December 2017
  15.PDF 30 December 2017
  16.PDF 30 December 2017
  17.PDF 30 December 2017
  18.PDF 30 December 2017
  19.PDF 30 December 2017