Sedință extraordinara 8.03.2018

05 July 2018
Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 03.08.2018

...................................................
Încheiat azi, 08-03-2018 la sediul Consiliului Local al Comunei Culciu unde are loc şedinţa ordinară a acestuia.¬
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat D.na  consilier: Nagy Anika , Dl. consilier Robotin Daniel Virgil, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Igaz Attila - Zoltan. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere  cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea  a două  proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Culciu-Mic, comuna Culciu, Judeţul Satu Mare” ; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Culciu să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” , aderarea comunei Agriș  la Asociație.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. 10 consilieri din 10 prezenţi sunt de acord.
....................................................
Hotărârea Nr. 10/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 11/2018 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 12/2018 privind aprobarea investiţiei „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Culciu-Mic, comuna Culciu, Judeţul Satu Mare”, se adoptă cu 10 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 13/2018 privind mandatarea reprezentantului comunei Culciu să voteze în Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriș  la Asociație, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .

Fișiere atașate

  HCL 10.PDF 25 April 2019
  HCL 11.PDF 25 April 2019
  HCL 12.PDF 25 April 2019
  HCL 13.PDF 25 April 2019