Sedință extraordinara 24.04.2018

05 July 2018
Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 24.04.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează motivat D.nii consilieri: Duştinţa Victor, Gergely Andrei şi Haisiuc Vlad.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Sebestyen Sandor. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 18/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul I 2018, se adoptă cu 10 voturi „pentru".

Fișiere atașate

  HCL 18.PDF 05 July 2018