Sedința de îndată 16.03.2018

05 July 2018
Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei de indată al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 16.03.2018

...................................................
¬
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 9 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat D.na  consilier: Nagy Anika , Dl. consilier Igaz Attila-Zoltan, dl. consilier Madarasz Csaba, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Biro Ioan-Marius. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi.
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Primarul comunei cere cuvântul şi propune modificarea ordinii de zi prin eliminarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare.
Consilierii prezeţi sunt de acord în unanimitate cu modificarea ordinii de zi.
....................................................
Hotărârea Nr. 14/2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor SPCRPCÎV Satu-Mare, se adoptă cu 9 voturi „pentru" .

Fișiere atașate

  HCL 14.PDF 25 April 2019