Infrastructura

08 December 2017

INFRASTRUCTURA

Transport
Reţeaua de transport este reprezentată mai ales de transportul rutier, comuna nu este străbătută de calea ferată. Cea mai apropiată staţie CFR şi cel mai apropiat aeroport se găsesc la Satu Mare, la 25 km de Culciu.
Transportul public de persoane este asigurat de două firme private de transport: SC. Orizont SA - principalul operator de transport rutier de persoane al judeţului Satu Mare - şi S.C. ''AZUR-T.C.'' S.A. Baia Mare. Cursele de autobuz şi microbuz pe acest traseu, dinspre Satu Mare, se îndreaptă spre oraşele Cluj Napoca şi Baia Mare şi spre localităţile Lipău şi Poiana Codrului. Calitatea şi preţul acestor servicii sunt acceptabile.

Reţea de gaz
În momentul de faţă doar în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu este demarată o lucrare de introducere a gazului metan, finalizată în procent de 50%. Se caută posibilităţi de introducere a gazului metan în toate localităţile aparţinătoare până în anul 2013.

Apă potabilă şi canalizare
Nu există un sistem de canalizare a apelor uzate menajere, nici reţea de alimentare cu apă. Se încearcă găsirea unor modalităţi de finanţare din fonduri europene.

Infrastructura rutieră
În comună doar drumul judeţean este asfaltat şi o parte din lungimea drumurilor comunale este pietruită.
Pistă pentru biciclişti nu există în comună, cu toate că numărul mare de biciclişti ar justifica o investiţie in acest sens.
Pentru siguranţa pietonilor, este necesară crearea şi reabilitarea trotuarelor în toate localităţile aparţinătoare comunei.
O problemă existentă în cazul fiecărei localităţi este lipsa drumurilor agricole. Din acest motiv utilajele agricole utilizează drumurile principale, încetinind circulaţia, sporind pericolul de producere a accidentelor, şi distrugând carosabilul. Pentru comune o problemă serioasă este legată de întreţinerea podurilor, podeţurilor.

Iluminat public
Iluminatul public este asigurat în comună, proporţia ariei conectate la reţeaua de curent electric este de 99%.

Comunicaţii, Internet
În comună există acces la Internet, Primăria este conectată la reţea, dar utilizarea eficace a acestei posibilităţi în scopuri comunicative este într-un stadiu precoce. Numărul locuitorilor care utlizează serviciul este relativ mic. Cea mai importantă cauză este venitul mic, marea parte a populaţiei nu deţine calculator, şi nu are acces la Internet. Situaţia nu este mai bună nici în cazul instituţiilor de învăţământ sau instutuţiilor culturale (bibliotecă, cămin cultural).
Unele localităţi nu sunt conectate la reţeaua de telefonie fixă şi nici nu au acoperire GSM, din partea nici unui operator de telefonie mobilă.
 
Sănătate
În ceea ce priveşte infrastructura instituţiilor de sănătate (în comună sunt două cabinete medicale şi un punct de lucru) sunt necesare încă trei puncte de lucru în alte trei localităţi din comună.


Întreţinerea sanitară se face de către 1 medic, având diplomă în domeniu, şi 3 asistenţi. Numărul bolnavilor pe medic este cca. 2600 de persoane, fiindcă sunt locuitori care s-au înregistrat la alţi medici din comuna Păuleşti sau oraşul Satu Mare.
Un cabinet stomatologic funcţionează în clădirea dispensarului medical din Cărăşeu, tot aici se află o farmacie privată cu un punct de lucru în Culciu Mare.
Clădirile dispensarelor sunt în proprietatea administraţiei publice.
Nu există o organizaţie civilă cu profil sanitar.