Economia

22 November 2017

ECONOMIA

Caracteristicile economiei
Potenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu-Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are loc de muncă.
Susţinerea întreprinderilor din comună nu este soluţionată. Nu există o organizaţie care furnizează sistematic informaţii, consiliere, sau care oferă sprijin în cadrul managementului de dezvoltare şi în încercarea de accesare a fondurilor. În regiune nu există Casă-incubator sau Parc Industrial.
Unul dintre cele mai mari obstacole ale reînnoirii agriculturii în comună este lipsa serviciilor de consiliere, calificare, management de proiect şi servicii financiare fundamentale, favorabile dezvoltării întreprinderilor. Acest fapt îngreunează modernizarea tehnologică a micilor întreprinderi, formarea integrării necesare pentru realizarea industriei de prelucrare, încetineşte ritmul creşterii lor. De asemenea, scade şansa ca întreprinderile regiunii să participe cu eficacitate corespunzătoare în competiţia pentru obţinerea fondurilor UE.
În economia din Culciu şi azi este determinantă agricultura. Majoritatea populaţiei, în oarecare măsură, lucrează şi azi în această ramură - ca activitate principală sau în scopul asigurării unui venit suplimentar. Majoritatea suprafeţelor de teren sunt proprietate privată în formă de gospodării.

Comuna "s-a specializat" în primul rând pe creşterea animalelor şi pe cultivarea legumelor şi cerealelor. Creşterea bovinelor este caracteristică mai ales în gospodăriile proprii care au animale mai puţine.
Eficacitatea economiei este influenţată fundamental de următoarele elemente:
• structură fragmentată a proprietăţilor, proprietăţi de dimensiuni mici,
• decapitalizare, lipsa subvenţiilor agricole,
• populaţie rurală pe cale de îmbătrănire
• mecanizare minimală,
• lipsa pregătirii profesionale,
• lipsa specializării agricole de stat, lipsa serviciilor financiare, de dezvoltare a întreprinderilor în sprijinul întreprinzătorilor,
• lipsa abilităţii de colaborare, a cooperativelor de valorificare.

Specificări pe domenii
Aproximativ 80% din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale care, paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci mai ales pentru nevoile personale.
Activitatea dominantă a comunei este cultivarea cerealelor şi a legumelor.
Pe baza recensământului din 2002, populaţia ocupată pe ramuri ale economiei arată în felul următor:
 
  DomeniulNumărul angajaţilor 
  Agircultură 602 
  Industrie 323 
  Comerţ 81
  Construcţii 63 
  Învăţământ 57 
  Administraţie publică 39 
  Sănătate 25 
  Transport 23 

Chiar şi structura forţei de muncă a trecut prin schimbări însemnate. Sectorul industrial şi cel agricol se restrâng, serviciile şi ramura construcţiilor se dezvoltă. Deşi în ultimii ani numărul persoanelor ocupate în agricultură este în scădere, totuşi numărul lor este încă foarte mare în comună.
Populaţia activă de pe raza comunei are un nivel de pregătire scăzut. Sunt probleme serioase în cadrul formării profesionale a adulţilor, instituţiile accesibile de formare sunt puţine, interesul este neînsemnat pentru formarea profesională, nu este armonie între indicatorul de ocupare a forţei de muncă şi între numărul, calitatea programelor de formare profesională a adulţilor.
Numărul persoanelor angajate la angajatorii care funcţionează în comună nu oglindeşte raportul real al ocupării forţei de muncă. Pe de o parte numărul persoanelor care nu au găsit de lucru în comună, nevoiţi să facă navetă este mare, iar pe de altă parte numărul persoanelor care lucrează în agricultură este mare în continuare. Alte persoane lucrează în intreprinderi familiale, din acest motiv nu apar în statistică.
Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială.
Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se preconizează o dezvoltare accentuată în viitor.
Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie publică; deficienţe sunt la nivelul existenţei unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, reparaţii pantofi, reparaţii auto şi electrocasnice, etc.
Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei. Din cauza apropierii oraşului Satu Mare, 30% din oamenii activi din comună au lucrat în industrie înainte de 1989, restul, adică 70%, a lucrat în domeniul agrar.
Lista firmelor din comuna Culciu:
NRFIRMA PROFIL ADRESA 
 Agromec Cărăşeu Construcţii Cărăşeu nr. 271 
2 SC. Agromec Culciu SA.  Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante Culciu Mic nr. 216 
3 SC. Agripom SA.  Cultivarea fructelor,nucilor, a plantelor pentru bauturi §i mirodenii Culciu Mare 
 SC. Alta Pinus SRL  Cultura legumelor, bostanoaselor si ciupercilor" Apateu 125 
 AF. Creţ  Culciu Mare nr.134 
 SC. Bianca-Company SRL.  Fabricarea de produse stratificate din lemn Lipău nr.108 
 SC. Bioland Romania SRL.  Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plant Culciu Mic nr.66 
 SC. Dancor  Comerţ cu amănuntul Lipău nr.108 
 SC. Emma SRL  Comerţ cu amănuntul Cărăşeu nr.405 
10  SC. Eryza Proiect SRL  Activitati de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea Cărăşeu nr. 405 
11  SC. Fratia SRL  Cărăşeu nr. 397 
12  SC. Fridi SRL  Transporturi cu taxiuri Cărăşeu nr.239 
13  SC. GM Development SRL  Atelier tâmplărie Apateu nr.10B 
14  Golden Bridge SRL   
15  SC Horticola SA  Cultivarea cerealelor,porumbului şi a altor plante n.c.aCulciu Mare 
16  SC Hum SRL  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun Corod nr.22 
17  SC HVS Prest SRL  Staţie sortare agregate minerale Culciu Mare 
18  SC. Intertrade Piele SRL  Tăbăcirea şi finisarea pieilor Apateu 
19  SC KA-ROM COM SRL  Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Lipău nr. 111 
20  SC. Lory Invest SRL  Comerţ cu amănuntul  Culciu Mare nr.106 
21  SC. Manlysz SRL  Apateu nr.105 
22  SC Mirabell SRL  Baruri Lipău nr.181 
23  SC. Mirel & Dari  Baruri Lipău nr.232 
24  Nataly SRL  Apateu nr.125 
25  SC. Ramador SRL  Cărăşeu 
26  SC. Roata  Baruri Cărăşeu nr.98 
27  SC. Sinbarel  Culciu Mare 
28  SC. Stevo SRL  Culciu Mare nr.181 
29  SC. Tirena Impex SRL  Culciu Mare nr.135 
30  SC. West Credit Leasing SRL  Credite Cărăşeu nr.405

Turismul nu este o latură forte a comunei, dar aşezarea ei pe drumul de legătură Satu Mare - Baia Mare arată tendinţa că în viitor această zonă se va dezvolta accentuat, dar lipsesc programe care să atragă turiştii. În momentul de faţă nu sunt întreprinderi care se ocupă de turism sau agro-turism, datorită şi faptului că locuitorii nu au experienţa necesară pentru a da viaţă reţelei.
Sunt oameni care sunt interesaţi în organizarea evenimentelor în comună, dar experienţa lor se reduce la organizarea Zilelor Comunale, sau alte festivaluri şi manifestări deja tradiţionale.
Posibilitate de camping, pensiuni sau hoteluri nu există în comună, deşi există obiective turistice care merită văzute în comuna Culciu:
• Mal Someş
• Muzeu - Lipău
• Placă comemorativă - cărturar Eugen Pavel Barbul - Lipău
• Muzeul etnografic - Cărăşeu
• Casă memorială - general Bem József- Cărăşeu
• Placă comemorativă - poet Petőfi Sándor - Corod.