Descriere Generală

22 November 2017
Comuna Culciu este așezatã în partea de nord-vest a României, în centrul Județului Satu Mare, pe drumul Județean DJ 193 la 15 km de Municipiul Satu Mare.
Are în componența sa urmãtoarele localitãți: Culciu Mare, Apateu, Culciu Mic, Lipãu, Corod, Cãrãșeu. Reședința comunei este satul Culciu Mare, menționat documentar, prima oarã, în 1279. Comuna Culciu se învecineazã la nord cu Comuna Odoreu, la est cu Comunele Medieșu Aurit și Apa, la sud cu Comunele Viile Satu Mare, Homoroade, Valea Vinului, la vest cu Comuna Pãulești. Suprafața totalã a localitãții este de 7930 ha, din care intravilan 600 ha, extravilan 7330 ha.
Comuna este situatã în Câmpia Someșului, pe stânga râului Someș.