Cultură și învățământ

22 November 2017

CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT

Educație
Numărul copiilor arată o tendinţă descrescătoare, dar acest număr nu depăşeşte 10% din totalul populaţiei.
Cu o singură excepţie, în fiecare localitate există şcoală, majoritatea lor având 1-8 clase sau 1-4 clase, unde numărul copiilor nu justifică existenţa claselor de 5-8. În satul Corod nu funţionează şcoală generală, după terminarea grădiniţei, copii sunt transportaţi în fiecare zi în centrele şcolare din Culciu Mare sau Cărăşeu. Transportul copiilor este asigurat de administraţia publică locală, care deţine două microbuze.
În fiecare localitate există grădiniţă, dar în cazul localităţilor cu populaţie mai scăzută copii sunt educaţi într-o singură grupă.
În şcolile localităţilor sunt biblioteci, funcţionează şi o bibliotecă centrală în localitatea Cărăşeu. Dotarea bibliotecilor însă nu este satisfăcătoare, ar fi necesară extinderea lor, achiziţionarea de materiale şi cărţi noi, achiziţionarea de calculatoare şi diverse aplicaţii on-line.
Sunt două centre şcolare în comună, în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu, iar în satul Corod nu există şcoală. Şcoala din Culciu Mic a fost construită din fonduri extrabugetare, unitate de învăţământ care oferă loc celor 60 de copii din localităţile Corod şi Culciu Mic fiind o secţiune a şcolii din Culciu Mare.
După şcoala cu clasele I - IV Culciu Mic, şi Grădiniţa Culciu Mare va avea o clădire nouă. Amplasarea construcţiei se va face în curtea Căminului Cultural, aproape de centrul satului. Grădiniţa va fi una modernă şi va îndeplini normele Uniunii Europene.
Şcolile din satele Apateu, Corod si Culciu Mic au fost dotate recent cu noi grupuri sanitare, care se găsesc în interiorul clădirilor şi sunt moderne, îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene. În centrele şcolare au fost instalate şi centrale termice proprii.
Şcoala Generală cu clasele 1-8 din Culciu Mare are un website propriu, realizat prin finanţare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea de Management a Proiectului pentru învăţământul rural - Programul de Granturi Şcoală-Comunitate.