Cadru Geografic

22 November 2017
CADRU GEOGRAFIC

Comuna Culciu este aşezată în partea de nord-vest a României, în centrul Judeţului Satu Mare, pe drumul Judeţean DJ 193 la 15 km de Municipiul Satu Mare.
Are în componenţa sa următoarele localităţi:
• Culciu Mare
• Apateu
• Culciu Mic
• Lipău
• Corod
• Cărăşeu.
Reşedinţa comunei este satul Culciu Mare, menţionat documentar, prima oară, în 1279. Comuna Culciu se învecinează la nord cu Comuna Odoreu, la est cu Comunele Medieşu Aurit si Apa, la sud cu Comunele Viile Satu Mare, Homoroade, Valea Vinului, la vest cu Comuna Păuleşti. Suprafaţa totală a localităţii este de 7930 ha, din care intravilan 600 ha, extravilan 7330 ha.
Comuna este situată în Câmpia Someşului, pe stînga rîului Someş.

Comuna Culciu este membru fondator al Asociaţiei Microregionale „Someş-Sud", înfiinţată în anul 2006. Microregiunea include comunele Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Păuleşti, Pomi şi Valea Vinului.
Comuna are o poziţie foarte avantajoasă din punct de vedere strategic, comunicaţional şi logistic, având în vedere localizarea ei într-o zonă de graniţă dintre trei ţări (România-Ucraina-Ungaria).