Economia

Caracteristicile economiei
Potenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu-Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are loc de muncă.
Susţinerea întreprinderilor din comună nu este soluţionată. Nu există o organizaţie care furnizează sistematic informaţii, consiliere, sau care oferă sprijin în cadrul managementului de dezvoltare şi în încercarea de accesare a fondurilor. În regiune nu există Casă-incubator sau Parc Industrial.
Unul dintre cele mai mari obstacole ale reînnoirii agriculturii în comună este lipsa serviciilor de consiliere, calificare, management de proiect şi servicii financiare fundamentale, favorabile dezvoltării întreprinderilor. Acest fapt îngreunează modernizarea tehnologică a micilor întreprinderi, formarea integrării necesare pentru realizarea industriei de prelucrare, încetineşte ritmul creşterii lor. De asemenea, scade şansa ca întreprinderile regiunii să participe cu eficacitate corespunzătoare în competiţia pentru obţinerea fondurilor UE.
În economia din Culciu şi azi este determinantă agricultura. Majoritatea populaţiei, în oarecare măsură, lucrează şi azi în această ramură - ca activitate principală sau în scopul asigurării unui venit suplimentar. Majoritatea suprafeţelor de teren sunt proprietate privată în formă de gospodării.

Comuna "s-a specializat" în primul rând pe creşterea animalelor şi pe cultivarea legumelor şi cerealelor. Creşterea bovinelor este caracteristică mai ales în gospodăriile proprii care au animale mai puţine.
Eficacitatea economiei este influenţată fundamental de următoarele elemente:
• structură fragmentată a proprietăţilor, proprietăţi de dimensiuni mici,
• decapitalizare, lipsa subvenţiilor agricole,
• populaţie rurală pe cale de îmbătrănire
• mecanizare minimală,
• lipsa pregătirii profesionale,
• lipsa specializării agricole de stat, lipsa serviciilor financiare, de dezvoltare a întreprinderilor în sprijinul întreprinzătorilor,
• lipsa abilităţii de colaborare, a cooperativelor de valorificare.

Specificări pe domenii
Aproximativ 80% din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale care, paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci mai ales pentru nevoile personale.
Activitatea dominantă a comunei este cultivarea cerealelor şi a legumelor.
Pe baza recensământului din 2002, populaţia ocupată pe ramuri ale economiei arată în felul următor:
 
  Domeniul Numărul angajaţilor 
  Agircultură  602 
  Industrie  323 
  Comerţ  81
  Construcţii  63 
  Învăţământ  57 
  Administraţie publică  39 
  Sănătate  25 
  Transport  23 

Chiar şi structura forţei de muncă a trecut prin schimbări însemnate. Sectorul industrial şi cel agricol se restrâng, serviciile şi ramura construcţiilor se dezvoltă. Deşi în ultimii ani numărul persoanelor ocupate în agricultură este în scădere, totuşi numărul lor este încă foarte mare în comună.
Populaţia activă de pe raza comunei are un nivel de pregătire scăzut. Sunt probleme serioase în cadrul formării profesionale a adulţilor, instituţiile accesibile de formare sunt puţine, interesul este neînsemnat pentru formarea profesională, nu este armonie între indicatorul de ocupare a forţei de muncă şi între numărul, calitatea programelor de formare profesională a adulţilor.
Numărul persoanelor angajate la angajatorii care funcţionează în comună nu oglindeşte raportul real al ocupării forţei de muncă. Pe de o parte numărul persoanelor care nu au găsit de lucru în comună, nevoiţi să facă navetă este mare, iar pe de altă parte numărul persoanelor care lucrează în agricultură este mare în continuare. Alte persoane lucrează în intreprinderi familiale, din acest motiv nu apar în statistică.
Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială.
Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se preconizează o dezvoltare accentuată în viitor.
Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie publică; deficienţe sunt la nivelul existenţei unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, reparaţii pantofi, reparaţii auto şi electrocasnice, etc.
Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei. Din cauza apropierii oraşului Satu Mare, 30% din oamenii activi din comună au lucrat în industrie înainte de 1989, restul, adică 70%, a lucrat în domeniul agrar.
Lista firmelor din comuna Culciu:
NR FIRMA  PROFIL  ADRESA 
 Agromec Cărăşeu  Construcţii  Cărăşeu nr. 271 
2  SC. Agromec Culciu SA.   Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante  Culciu Mic nr. 216 
3  SC. Agripom SA.   Cultivarea fructelor,nucilor, a plantelor pentru bauturi §i mirodenii  Culciu Mare 
 SC. Alta Pinus SRL   Cultura legumelor, bostanoaselor si ciupercilor"  Apateu 125 
 AF. Creţ    Culciu Mare nr.134 
 SC. Bianca-Company SRL.   Fabricarea de produse stratificate din lemn  Lipău nr.108 
 SC. Bioland Romania SRL.   Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plant  Culciu Mic nr.66 
 SC. Dancor   Comerţ cu amănuntul  Lipău nr.108 
 SC. Emma SRL   Comerţ cu amănuntul  Cărăşeu nr.405 
10   SC. Eryza Proiect SRL   Activitati de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea  Cărăşeu nr. 405 
11   SC. Fratia SRL    Cărăşeu nr. 397 
12   SC. Fridi SRL   Transporturi cu taxiuri  Cărăşeu nr.239 
13   SC. GM Development SRL   Atelier tâmplărie  Apateu nr.10B 
14   Golden Bridge SRL     
15   SC Horticola SA   Cultivarea cerealelor,porumbului şi a altor plante n.c.a Culciu Mare 
16   SC Hum SRL   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun  Corod nr.22 
17   SC HVS Prest SRL   Staţie sortare agregate minerale  Culciu Mare 
18   SC. Intertrade Piele SRL   Tăbăcirea şi finisarea pieilor  Apateu 
19   SC KA-ROM COM SRL   Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule  Lipău nr. 111 
20   SC. Lory Invest SRL   Comerţ cu amănuntul   Culciu Mare nr.106 
21   SC. Manlysz SRL    Apateu nr.105 
22   SC Mirabell SRL   Baruri  Lipău nr.181 
23   SC. Mirel & Dari   Baruri  Lipău nr.232 
24   Nataly SRL    Apateu nr.125 
25   SC. Ramador SRL    Cărăşeu 
26   SC. Roata   Baruri  Cărăşeu nr.98 
27   SC. Sinbarel    Culciu Mare 
28   SC. Stevo SRL    Culciu Mare nr.181 
29   SC. Tirena Impex SRL    Culciu Mare nr.135 
30   SC. West Credit Leasing SRL   Credite  Cărăşeu nr.405

Turismul nu este o latură forte a comunei, dar aşezarea ei pe drumul de legătură Satu Mare - Baia Mare arată tendinţa că în viitor această zonă se va dezvolta accentuat, dar lipsesc programe care să atragă turiştii. În momentul de faţă nu sunt întreprinderi care se ocupă de turism sau agro-turism, datorită şi faptului că locuitorii nu au experienţa necesară pentru a da viaţă reţelei.
Sunt oameni care sunt interesaţi în organizarea evenimentelor în comună, dar experienţa lor se reduce la organizarea Zilelor Comunale, sau alte festivaluri şi manifestări deja tradiţionale.
Posibilitate de camping, pensiuni sau hoteluri nu există în comună, deşi există obiective turistice care merită văzute în comuna Culciu:
• Mal Someş
• Muzeu - Lipău
• Placă comemorativă - cărturar Eugen Pavel Barbul - Lipău
• Muzeul etnografic - Cărăşeu
• Casă memorială - general Bem József- Cărăşeu
• Placă comemorativă - poet Petőfi Sándor - Corod.